RSS

Co: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działań dla Uczesntików projektu pn. „Niepełnosprawni sprawni w pracy” (15 godziny spotkań). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Razem: 3 osoby – 15 godzin Kiedy: Kwiecień 2013

Co: Indywidualne diagnozy psychologiczne oraz indywidualne diagnozy z doradcą zawodowym dla 46 osób – Uczesntików projektu pn. „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” (łacznie 182 godziny zajęć). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 ? Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 ? Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez […]