RSS

Co: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działań dla Uczesntików projektu pn. „Niepełnosprawni sprawni w pracy” (15 godziny spotkań). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Razem: 3 osoby – 15 godzin Kiedy: Kwiecień 2013

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywne 50+ „. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie. Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście […]