RSS

Szkolny doradca zawodowy

Jak wybrać szkołę?Szkolny doradca zawodowy pomaga młodzieży wybrać właściwą szkołę ponadgimnazjalną – liceum, technikum, szkołę zawodową – oraz kierunek studiów, szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego.

Jesteś uczniem?

Jeżeli jesteś uczniem gimnazjum, zobacz, co po spotkaniu z doradcą zawodowym zyskała Alicja ze zdjęcia obok:

  • poznała swoje mocne strony, predyspozycje i talenty
  • wie już w jakim zawodzie chciałaby pracować (chce zostać inżynierem) i gdzie znajdzie pracę
  • wie jakie musi mieć kwalifikacje w tym zawodzie i ile będzie zarabiać,
  • znalazła własną ścieżkę edukacyjną – wie do jakiej iść szkoły, czego się uczyć, aby osiągnąć swój cel zawodowy
  • dowiedziała się gdzie w najbliższej okolicy znajdują się szkoły, które uczą na kierunkach jakie ja interesują
  • a do tego dobrze się bawiła, razem ze swoją klasą!

Tego samego możesz dowiedzieć się również i Ty!

Musisz wiedzieć już teraz, jako uczeń, że świadomy wybór szkoły i kierunku kształcenia to później łatwiejszy start w życiu zawodowym. Z pomocą doradcy zawodowego odkryjesz swoje talenty, predyspozycje oraz ukierunkujesz je tak, aby zdobyć zawód najlepiej dopasowany do swoich oczekiwań, umiejętności i potencjału oraz dostępności ofert i miejsc pracy w okolicy.

Jesteś rodzicem?

Preorientacja zawodowa w szkoleJeżeli Twoje dziecko jest już w wieku gimnazjalnym, to najwyższa pora, aby ukierunkować je zawodowo – a co za tym idzie edukacyjnie. Wybór zawodu warunkuje wybór szkoły ponadgimnazjalnej i ewentualnie studiów. Jeżeli chcesz wybrać dobrą szkołę dla Twojego dziecka wspomóż się opinią szkolnego doradcy zawodowego. Nie podejmuj decyzji pochopnie. Kierując dziecko do nieodpowiedniej szkoły decydujesz o jego przyszłości!

Najczęstszy błąd rodziców

Większość rodziców popełnia kardynalny błąd kierując swoje dziecko do szkoły, która spełnia ich ambicje, lub takiej, którą wybrali koledzy dziecka albo też do takiej, która jest w najbliższej okolicy. Wynika to zazwyczaj z tego, że nie wiedzą co ich dziecko chciałoby robić w życiu lub jakie ma predyspozycje. Zazwyczaj nawet dziecko tego nie wie. Często rodzice wolą, aby niezdecydowane dziecko uczyło się dalej w „ogólniaku”, a później „jakoś to będzie” – zawsze później może iść na studia albo do szkoły policealnej. Takie podejście może znacznie utrudnić start w dorosłe życie.

Bardzo często, kierowanie się zainteresowaniami dziecka może być złudne – one zmieniają się bowiem wraz z wiekiem i środowiskiem. Zdarza się, że młody człowiek musi zrezygnować ze swoich marzeń o przyszłym zawodzie, ponieważ jego stan zdrowia lub predyspozycje psycho-fizyczne uniemożliwiają mu pracę lub kształcenie się w danym kierunku. Z tego powodu spotkania z doradcą zawodowym pomagają młodzieży szkolnej odkryć swoje faktyczne możliwości oraz preferencje zawodowe i edukacyjne.

Doradca zawodowy, dzięki szerokiej wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki i zawodoznawstwa doradca zawodowy umożliwi Tobie i Twojemu dziecku wybór takiego kierunku kształcenia, jaki będzie zgodny z zainteresowaniami Twojej pociechy, a przy tym uwzględni rozwój rynku pracy i zapotrzebowanie na zawody w czasie kiedy dziecko ukończy edukację.

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów są organizowane przez instytucje oświatowe i edukacyjne – najczęściej szkoły oraz władze miejskie i gminne. Zapytaj w szkole Twojego dziecka o spotkania z doradcą zawodowym w szkole.

Jesteś dyrektorem szkoły?

Doradztwo zawodowe w gimnazjumZajęcia i warsztaty z doradcą zawodowym potrzebne są uczniom po to, aby mogli świadomie wybierać swoją przyszłość – ścieżkę edukacyjną, zawód i dorosłe życie.

Jeżeli Twoja szkoła uczestniczy w projektach prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest finansowany ze środków EFS – prawdopodobnie w wymaganiach projektu jest świadczenie usługi poradnictwa zawodowego. Szkolenia, które organizujemy dla uczniów oraz kadry dydaktycznej spełniają wszystkie wytyczne PO KL. Jest to koszt kwalifikowany projektu i może być rozliczany z funduszy EFS lub budżetu samorządu lokalnego.

Jeżeli w Twojej szkole nie ma takiego projektu – możesz we współpracy z Urzędem Miasta lub Gminy zorganizować warsztaty z doradcą zawodowym w formie grupowej lub indywidualnej porady. Dopasujemy plan oraz tematykę warsztatów do potrzeb szkoły.

WAŻNE: zajęć i warsztatów z doradztwa zawodowego nie może przeprowadzać zwykły nauczyciel, wychowawca czy pedagog szkolny. Poradnictwo zawodowe oraz tzw preorientacja zawodowa regulowana jest przez polskie prawo – w szczególności Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami). Usługa poradnictwa zawodowego może być wykonywana wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia doradcy  zawodowego.