RSS
Projekty, które realizowała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi:

Aktywny na rynku pracy

10 osób - Kwiecień 2011

Co: Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kamionka Wielka. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. ?Aktywny na rynku pracy?. Razem: 10 osób Kiedy: Kwiecień 2011

Otwarty umysł, otwarty świat

83 osoby - Luty - Marzec 2011

Co: Grupowe zajęcia warsztatowe z preorientacji zawodowej połączone z indywidualnym badaniem predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum w Gnojniku. Projekt „Otwarty umysł, otwarty świat” finansowany jest z EFS w ramach projektu PO KL. Razem: 83 osoby Kiedy: Luty – Marzec 2011

Co: Szkolenie „E-Marketing” wg standardu ECCC dla młodzieży szkolnej w ramach projektów ?Informatyk – zawód przyszłości?. Projekt realizowany przez UM w Nowym Sączu, finansowany z EFS w ramach projektu PO KL. Razem: 10 osób Kiedy: Luty 2011

Co: Szkolenie ?Równość płci w projektach PO KL? dla nauczycieli i kadry zarządzającej projektem realizowanym przez UG w Gnojniku. Projekt finansowany z EFS w ramach PO KL. Razem: 30 osób Kiedy: Luty 2011

Co: Indywidualne doradztwo biznesowe dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt realizowany przez Europejski Instytut Edukacji Informatycznej, finansowany z EFS w ramach projektu PO KL. Razem: 10 osób Kiedy: Styczeń 2011