RSS
Projekty, które realizowała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi:

Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój

130 osób - Czerwiec 2011 - do nadal

Co: Przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych wsparć psychologicznych dla osób w wieku 15-24 roku życia- osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”. Razem: 130 osób Kiedy: Czerwiec 2011 – do nadal

Twoja decyzja – nasza pomoc

70 osób - Maj - Czerwiec 2011

Co: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. ?Twoja decyzja – nasza pomoc?. Razem: 70 osób Kiedy: Maj – Czerwiec 2011

Co: Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób klientów MOPS w Podegrodziu – osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Czas na aktywność społeczno-zawodową w gminie Podegrodzie”. Razem: 15 osób Kiedy: Maj 2011

Co: Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego połączone z indywidualnym badaniem predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Razem: 80 osób Kiedy: 2010 – Maj 2011

Generacja 45+ atutem firmy

100 osób - Kwiecień - Maj 2011

Co: Warsztaty i zajęcia grupowe oraz indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego z osobami długotrwale bezrobotnymi. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Generacja 45+ atutem firmy ? podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza”. Razem: 100 osób Kiedy: Kwiecień – […]