RSS
Projekty, które realizowała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi:

„Aktywne 50+ ” w mieście Limanowa

10 osób- 89 godzin - Listopad 2012

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywne 50+ „. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie. Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście […]

Generacja 45+ atutem firmy 2012

40 osób -356godzin - Luty - Marzec 2012

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Generacja 45+ atutem firmy ? podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza”. Zakres obejmował […]

Fortuna kołem się toczy

26 godzin - Styczeń - Luty 2012

Co: Szkolenia polegające na przeprowadzeniu zajęć grupowych dla kobiet i mężczyzn w wieku 19-45 lat – osób bezrobotnych, rolników i ich rodziny (łącznie 26 godzin) w ramach projektu ?Fortuna kołem się toczy? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Zakres szkolenia obejmował przeprowadzenie 26 godzin zajęć grupowych z zakresu: –  możliwości […]

Co: Konsultacje i szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego polegające na przeprowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych porad dla 20 kobiet romskich (łącznie 120 godzin) w ramach projektu ?My Kobiety Romskie damy radę- Amen Rominiałe koda kieraha? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. Zakres […]

Aktywnie w przyszłość 2011- 2012

1 294 godziny - Październik 2011 - Listopad 2012

Co: Konsultacje i szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości polegające na przeprowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych porad dla uczniów 6 gimnazjum (łącznie 1 294 godziny), dla których organem prowadzącym są gminy Powiatu Nowosądeckiego w ramach projektu ?Aktywnie w przyszłość? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Działanie 9.1. „Wyrównywanie […]