RSS
Projekty, które realizowała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi:

Niepełnosprawni sprawni w pracy

15 godzin - Kwiecień 2013

Co: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działań dla Uczesntików projektu pn. „Niepełnosprawni sprawni w pracy” (15 godziny spotkań). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Razem: 3 osoby – 15 godzin Kiedy: Kwiecień 2013

Czas na aktywność w Grodzie Kingi

46 osób - 182 godziny - Kwiecień - Maj 2013

Co: Indywidualne diagnozy psychologiczne oraz indywidualne diagnozy z doradcą zawodowym dla 46 osób – Uczesntików projektu pn. „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” (łacznie 182 godziny zajęć). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 ? Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 ? Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez […]

Sukces bez barier

10 osób - 89 godzin - Styczeń 2013

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla 10 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych z powiatu limanowskiego w ramach projektu pn. „Sukces bez barier”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście Limanowa. Razem: […]

Co: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 24 uczestników projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej pn. JA TEŻ MAM SZANSĘ – AKTYWIZACJA W GMINIE KORZENNA współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. […]

Gotowi do pracy I edycja

19 osób - Grudzień 2012 - Styczeń 2013

Co: Rekrutacja osób do projektu oraz przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach projektu pn. „Gotowi do pracy „.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeznaczone dla osób niepracujących, powyżej 50 roku życia, zamieszkujących powiat nowosądecki. Warsztaty obejmowały trening komunikacji interpersonalnej, pracę z osobowością, emocjami, […]