RSS

Doradca zawodowy dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo potrzebują nie tylko rehabilitacji zdrowotnej czy terapii zajęciowej, ale także zawodowej i ponownego włączenia ich społeczność. Bardzo często to właśnie poczucie bycia potrzebnym i realizacja własnych ambicji czy wykorzystanie swoich kompetencji i umiejętności pozwala osobom niepełnosprawnym podnieść swoją samoocenę i znaleźć cel i sens w swoim życiu.

Trudności osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni napotykają na swojej drodze szereg trudności, z których wiele jest niezależnych od nich, między innymi:

  • problemy w samodzielnej ocenie swoich możliwości zawodowych wynikające ze specyficznego obrazu samego siebie,
  • niższy poziom rozwoju zawodowego i edukacyjnego wynikający zarówno z wpływu środowiska jak i ograniczeń osoby niepełnosprawnej,
  • mniejszy dostęp do informacji o rynku pracy, zawodach oraz kompetencjach i umiejętnościach potrzebnych do ich wykonywania.

Konsekwencje braku poradnictwa zawodowego

Brak poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych rodzi znacznie większe ryzyko wykluczenia społecznego niż w przypadku osób pełnosprawnych, ponieważ uzyskanie odpowiednich kompetencji okupione jest większym nakładem pracy i dłuższym czasem poświęconym na zdobycie właściwych umiejętności. Istotne jest więc właściwe prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem, którzy posiadają doświadczenie w takiej pracy.

Poradnictwo zawodowe dla niepełnosprawnych

Doradcy zawodowi Fabryki Rozwoju podchodzą do pracy z osobami niepełnosprawnymi w taki sposób, aby:

  • zbudować trwałą i silną relację z każdym z osobna, zamiast anonimizacji i uogólnienia wszystkich uczestników projektu,
  • pokazać konkretne rozwiązania zawodowe i edukacyjne, które są w zasięgu osoby niepełnosprawnej i pomogą jej w podniesieniu swojej aktywności zawodowej,
  • dostrzec dotychczasowe doświadczenia oraz przeżycia osoby niepełnosprawnej oraz wykryć problemy wynikające z sytuacji zdrowotnej, zawodowej i życiowej,
  • zauważyć cechy i kompetencje, które mogłyby pomóc w realizacji wybranej ścieżki zawodowej lub edukacyjnej,
  • eksponować szanse i zalety zamiast skupiać się na barierach i wadach z poszanowaniem godności każdego, bez względu na schorzenie.

Terapeuta zajęciowy dla niepełnosprawnych

Terapeuta zajęciowy może pomóc osobom niepełnosprawnym poprzez opracowanie indywidualnego planu terapii, które są dopasowane do możliwości pacjenta, zaleceń lekarzy oraz rehabilitantów.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Jeśli poszukujesz doradcy zawodowego lub psychologa do pracy z osobami niepełnosprawnymi – zadzwoń: 793 03 06 09 lub napisz: b.mroz@10g.pl. Prowadzimy szereg projektów EFS realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia pomagające osobom niepełnosprawnym.