RSS

Rekrutacja do nowego projektu: Młodzi i ambitni

Doradca Zawodowy Nowy Sącz | 29-10-2013 | Doradztwo zawodowe

Rekrutujemy do nowego projektu!

Obecnie rekrutujemy uczestników nowego projektu „Młodzi i ambitni” realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą wziąć udział niezatrudnieni absolwenci do 27 roku życia, zamieszkali na terenie powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, tarnowskiego i wadowickiego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa realizowana m.in. poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, nauce języka angielskiego lub kursie obsługi komputera oraz warsztatach i konsultacjach doradcy zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie będzie całkowicie bezpłatne i dostępne dla wymienionych BO bez względu na płeć.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • naukę języka angielskiego (120 godzin) lub nauka obsługi komputera (80 godzin).
 • warsztaty poszukiwania pracy ? 5 spotkań po 5 godzin dla każdej z grup.
 • warsztaty rozwoju kompetencji społecznych ? 3 spotkania po 3 godziny dla każdej z grup.
 • doradztwo indywidualne ? 3 spotkania po 1 godzinę
 • doradztwo w formie sesji grupowych ? 2 spotkania po 4 godziny dla każdej z grup.

Dla 70% Uczestników zapewniamy:

 • kursy zawodowe do wyboru:
  • kurs prawa jazdy kat. B (30 godzin teorii + 30 godzin praktyk), kat. C (30 godzin teorii + 30 godzin praktyk), kat. C+E (30 godzin teorii + 25 godzin praktyk) + egzamin
  • kurs operatora koparki (176 godzin) + egzamin
  • kurs grafiki komputerowej (60 godzin)
  • kurs finansowo-księgowy (80 godzin)
  • kurs przedstawiciela/ki handlowego (80 godzin)
 • 3 miesięczny płatny staż zawodowy lub objęcie pośrednictwem pracy

Kto może być Uczestnikiem projektu?

 • osoba która nie ukończyła 27 roku życia
 • osoba ze statutem absolwenta szkoły lub uczelni wyższej I lub II stopnia ? od dnia określonego na dokumencie ukończenia szkoły lub uczelni nie upłynęło 12 miesięcy
 • osoba bezrobotna zarejestrowana we właściwych dla miejsca zameldowania Powiatowych Urzędach Pracy powiatów myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego i wadowickiego
 • osoba niepracująca pozostająca bez zatrudnienia, jednocześnie nie zaliczająca się do kategorii bezrobotny, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze jednego z powiatów: myślenickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego i wadowickiego

Kryteria pierwszeństwa (dodatkowe punkty) otrzymują osoby:

 • niepełnosprawne,
 • samotnie wychowujące min. 1 dziecko do 18 r.ż,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • bez kwalifikacji zawodowych,
 • bez wykształcenia średniego,
 • po odbyciu kary pozbawienia wolności,

W jaki sposób można zapisać się do projektu Młodzi i ambitni?

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w dwóch terminach: IX?XI 2013 i V?VII 2014. Zapisy prowadzone będą podczas spotkań informacyjnych, a także w Biurze Projektu w Myślenicach. Osoby zainteresowane mogą złożyć dokumenty osobiście lub przez wysłanie ich na adres Biura Projektu:
ul. Słowackiego 42/3B
32-400 Myślenice
Tel. 517 600 121
mlodziiambitni@mcgregor.home.pl
www.mlodziiambitni.pl