RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Czas na aktywność w Grodzie Kingi

Co: Indywidualne diagnozy psychologiczne oraz indywidualne diagnozy z doradcą zawodowym dla 46 osób – Uczesntików projektu pn. „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” (łacznie 182 godziny zajęć). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 ? Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 ? Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres obejmował przeprowadzenie indywidualnych diagnoz oraz określenie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb Beneficjentów Projektu.

Razem: 46 osób – 182 godzin
Kiedy: Kwiecień – Maj 2013