RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Ja też mam szansę – aktywizacja w gminie Korzenna

Co: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 24 uczestników projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej pn. JA TEŻ MAM SZANSĘ – AKTYWIZACJA W GMINIE KORZENNA współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Razem: 24 osoby
Kiedy: Grudzień 2012