RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

„Aktywne 50+ ” w mieście Limanowa

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywne 50+ „. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.

Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście Limanowa.

Razem: 10 osób – 89 godzin
Kiedy: Listopad 2012