RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Generacja 45+ atutem firmy 2012

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Generacja 45+ atutem firmy ? podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza”.

Zakres obejmował przeprowadzenie wsparcia w mieście Limanowa, Nowy Sącz oraz Gorlice.
Razem: 40 osób – 356 godzin
Kiedy: Luty – Marzec 2012