RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Możemy więcej

Co: Poradnictwo indywidualne dla 810 uczniów z 7 LO z terenu powiatu nowosądeckiego (łącznie 2 430 godzin doradztwa) w ramach projektu „Możemy więcej”, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Razem: 810 osób
Kiedy: Wrzesień – Listopad 2011