RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Generacja 45+ atutem firmy

Co: Zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne wraz z doradztwem zawodowym dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Generacja 45+ atutem firmy ? podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza”.
Razem: 40 osób
Kiedy: Czerwiec – Lipiec 2011