RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Pociąg do aktywności

Co: Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Pociąg do aktywności ? program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim”.
Razem: 20 osób
Kiedy: Czerwiec – Lipiec 2011