RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Twoja decyzja – nasza pomoc

Co: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. ?Twoja decyzja – nasza pomoc?.
Razem: 70 osób
Kiedy: Maj – Czerwiec 2011