RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Czas na aktywność społeczno-zawodową w gminie Podegrodzie

Co: Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób klientów MOPS w Podegrodziu – osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Czas na aktywność społeczno-zawodową w gminie Podegrodzie”.
Razem: 15 osób
Kiedy: Maj 2011