RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Co: Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego połączone z indywidualnym badaniem predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Razem: 80 osób
Kiedy: 2010 – Maj 2011