RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Generacja 45+ atutem firmy

Co: Warsztaty i zajęcia grupowe oraz indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego z osobami długotrwale bezrobotnymi. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. „Generacja 45+ atutem firmy ? podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza”.
Razem: 100 osób
Kiedy: Kwiecień – Maj 2011