RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Aktywny na rynku pracy

Co: Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kamionka Wielka. Projekt finansowany z EFS w ramach projektu PO KL pn. ?Aktywny na rynku pracy?.
Razem: 10 osób
Kiedy: Kwiecień 2011