RSS
Oto jeden z projektów, które wykonywała "Fabryka Rozwoju" Doradcy Zawodowi. Zajrzyj w zakładkę Projekty i zobacz nasze inne realizacje!

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

Co: Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, finansowany z EFS w ramach projektu PO KL.
Razem: 40 osób
Kiedy: Styczeń 2011