RSS

„Informatyk zawód przyszłości” – szkolenie z e-marketingu.

Doradca Zawodowy Nowy Sącz | 22-04-2010 | Doradztwo zawodowe

Na przełomie marca i kwietnia 2010 roku przeprowadziliśmy dla Europejskiego Insytutu Edukacji Informatycznej szkolenie i warsztaty z zakresu e-marketingu wg standardów ECCC dla uczestników projektu „Informatyk zawód przyszłości” realizowany przez Urząd Miasta Nowy Sącz oraz Starostwo Powiatowe.

Głównym problemem jaki dotyka uczniów szkół kształcących na kierunku technik-informatyk, jest niedostosowana oferta edukacyjna wpływająca na ich późniejsze możliwości na rynku pracy. Szkolenie, warsztaty oraz certyfikat ECCC PI M7 „e-Marketing” uzupełnia ich wiedzę i umiejętności o znajomość zagadnień związanych z promocją w Internecie i kreowaniem wizerunku firmy oraz sprzedażą produktów za pomocą narzędzi internetowych.

Autorem certyfikowanego szkolenia ECCC PI M7 „e-Marketing” obejmującego sylabus, program szkolenia, materiały dydaktyczne oraz testy jest nasza firma.