RSS

Gender mainstreaming w projektach PO KL – szkolenie

Doradca Zawodowy Nowy Sącz | 01-07-2011 | Doradztwo zawodowe

Spotkanie z nauczycielami oraz zarządem projektu – szkolenie luty 2011r. Prezentacja, przykłady, dane statystyczne i wspólna dyskusja – tak odbyło się czterogodzinne szkolenie na temat „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL?.

 

Szkolenie przeprowadzone dla Zespołu Zarządzającego i Kadry Pedagogicznej prowadzącej zajęcia edukacyjne w realizowanym przez Gminę Gnojnik projekcie edukacyjnym pn.?Otwarty umysł, otwarty świat? w ramach PO KL Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2.

Temat szkolenia wydawałby się błahy. Tyle sie w mediach mówi o równości płci, ale czy na pewno chodzi o równość kobiet i mężczyzn? Czy na pewno kryterium 50/50 pomoże równości płci czy może pogłębi nierówność? Czy Margaret Thatcher, Żelazna Dama brytyjskiej polityki potrzebowała parytetów, by przez 11 lat stać na czele konserwatywnego i złożonego z samych mężczyzn rządu? O tym i innych ciekawostkach mówiliśmy na szkoleniu.

Gender mainstreaming – polityka równości płci- czyli stan, w którym kobietom i mężczyznom ?przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać?.

Każdy projekt starający się o dofinansowanie z EFS, aby został zaakceptowany musi uwzlędniać – opisywać szczegółowo 6 aspektów (standard minimum), w tym właśnie ideę równości kobiet i mężczyzn.

Już wkrótce na podstawie tego szkolenia stworzymy produkt informacyjny (prezentację PowerPoint wraz z materiałem wideo), dzięki czemu doradcy zawodowi z całej Polski będą je mogli przeprowadzać na swoich szkoleniach.