RSS

Warsztaty z preorientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Gnojniku

Doradca Zawodowy Nowy Sącz | 24-02-2011 | Doradztwo zawodowe w szkole

Cztery godziny zajęć – warsztatów z grupą uczniów klas III – 29 uczniów – jak na warsztaty dość liczna grupa, trudno przeprowadzić zajęcia aktywizujące z tak dużą grupą, ale… efekt osiągnięty:) Od początku do końca frekfencja 100% – można więc wnioskować że zajęcia przydatne i interesujące.

Na zajęciach staramy się mówić i uczyć na przykładach – przykładach z życia wziętych, żadnej fikcji-fantazji i minimum teorii – przecież każdy z nas czy to dorosły czy dziecko najlepiej zapamiętuje na przykładach.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom jak ważny jest świadomy wybór zawodu i szkoły. Nie chodziło jednak o wybór „przypadkowy”, idę „bo los tak sprawił” czy „koleżanka, kolega idą do tej szkoły więc ja też” lub też „decyzja rodziców”. Ma to być wybór świadomy i zaplanowany. Poznając siebie, zawody i ofertę szkół lokalnych możemy dokonać prawidłowego wyboru. Każdy z uczniów zbadał swoje skłonności zawodowe, poznał zawody i otrzymał ofertę lokalnych szkół ponadgimnazjalnych.

Już wkrótce kolejne zajęcia z gimnazjalistami z Gnojnika.

Zajęcia były realizowane w ramach projektu Gminy Gnojnik pn. ?Otwarty umysł, otwarty świat?, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, ?Rozwój wykształceniai kompetencji w regionach?, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.